M RENT AS

Velkommen til M RENT AS  - En praktisk partner ..
Besøksadresse
Sandevegen 261,
6973 Sande i Sunnfjord
Kontakt
Tlf: 951 19 723
post@m-rent.no

Velkommen til M RENT AS  - En praktisk partner ...
MENY
Go to content
Du slepper høge innkjøps og vedlikehaldskostnader for maskiner og verktøy du sjeldan bruker!
Leige er smart!
Tenk økonomi! Det vil i mange tilfelle lønna seg å vurdera leie framfor å kjøpa nytt.
Mangfoldighet
Vi ønskjer heile tida å utvida utvalet vårt, og bli ein total utleiger av maskiner og verktøy.
Kundeservice
Vi ønskjer å tilby personleg kundeservice der me hjelper deg med spørsmål og rett val.
OM OSS, OG VÅR VISJON
M Rent AS blei starta i 2023 av Martin Ekreskar, og er eit firma som skal drive med utleige av maskiner og utstyr innen bygg og anlegg.

Lageret er lokalisert på Sande i Sunnfjord. Vi ønskjer vere ein tilbydar av maskiner og utstyr som mange berre treng av og til.

- ei økonomisk løysing!
- utvalet av verktøya og reiskapane våre vil stadig auka i omfang, og vil heile tida vera i vekst i takt med marknaden ..
Maskiner
M RENT kan tilby eit veksande utval av maskiner til oppgåver innan vedlikehald og nødvendige bygg-relaterte oppgåver for heim og bedrifter.

Verktøy & Småmaskiner
Skal du sage ned nokre tre, men du synest det er drygt å kjøpa ei ny motorsag kun for et par dagers jobb? Me er samde! Finn verktøyet du treng. Ta kontakt for å avtale ei fordelaktig leige.
Stillas
For å kunna jobba trygt, effektivt og komfortabelt er stillas eit heilt nødvendig verktøy for private, tømrarar, entreprenørar, målarar, taktekkjarar og alle andre som driv med arbeid i høgda.

Kontaktinformasjon

M RENT AS
Tlf: 951 19 723

Besøksadresse: Sandevegen 261,
6973 Sande i Sunnfjord

Postadresse: Abrahamhjellen 19 A,
6814 Førde

Fakturamottak:
orgnr:  931 191 020

Send ei direkte melding
Copyright© M RENT AS - 2023
Tlf: 951 19 723
Besøksadresse: Sandevegen 261,
6973 Sande i Sunnfjord
Postadresse: Abrahamhjellen 19 A,
6814 Førde
Fakturamottak:
orgnr:  931 191 020
Back to content